Wrijving geeft glans

Kunnen spanningen in je voordeel werken? Sterker nog; kunnen spanningen of meningsverschillen mensen korter bij elkaar brengen? Ja, het kan…

Het is een bekende uitspraak dat ieder mens uniek is. Die uniekheid zit hem in de verschillen met anderen. Zouden we allemaal hetzelfde zijn, dan zouden er geen verschillen zijn. Je kunt hier meer over lezen in het artikel “De verschillen in ons”.

Verschillen werken niet alleen maar aanvullend, ze kunnen ook wel eens botsen. Dan ontstaat er een verschil van mening en is wrijving geboren. Wordt er niet goed omgegaan met een verschil van mening, dan kunnen de volgende gevolgen al snel in meer of mindere mate plaats vinden:

  • Spanning bij beide personen en in de relatie naar elkaar
  • Afstand tussen beiden neemt toe
  • Onduidelijkheden
  • Misverstanden nemen toe (vooral door onjuiste aannames/ interpretaties)
  • Irritatie loopt over naar kwaadheid, woede en eventueel een uitbarsting

Onnodig te vermelden dat bovengenoemde zaken de relatie schade berokkenen. Toch zijn ze aan de orde van de dag. Voor mij schuilt er echter ook iets moois in.

De kunst is, vind ik, om op een constructieve manier om te gaan met deze verschillen. Of zoals een vroegere vriend me ooit schreef;
“Onze verschillen kunnen stevige muren tussen ons vormen of we kunnen er een tafel van maken waar we om heen gaan zitten om elkaar beter te leren kennen”.

Wijze woorden, naar mijn mening. Als we open staan voor de verschillen kunnen we als persoon ook weer groeien. Want als iedereen hetzelfde was, dan zouden er ook weinig of geen groeimogelijkheden zijn.

Maar hoe doe je dat dan? Hoe maak je van die verschillen iets constructiefs?

Veel stress kan al verholpen worden door hetgeen er speelt bespreekbaar te maken. Belangrijk als je bij elkaar aan de gesprekstafel schuift is dat je al je kaarten open op tafel durft te leggen en niet gewapend bent. Met andere woorden, dat je open en vooral respectvol communiceert.

Wist je dit…
Parels vormen zich in oesterachtige zeemossels, enkele soorten zoetwatermossels en soms ook in slakken. Ze ontstaan als reactie op binnengedrongen vreemde delen tussen de schelp en de mantel of zelfs in het inwendige van de mantel. Kortom: PARELS ONTSTAAN DOOR IRRITATIE!

De parel van wrijving is dat ik keer op keer herontdek dat door irritaties open en respectvol te bespreken ik een diepgaandere en stevigere relatie krijg met de ander. Het lukt niet altijd, maar wel heel vaak. Wees je ervan bewust dat het oefening vergt om over de drempel te durven stappen om je irritatie bespreekbaar te maken. En het vergt zeker oefening om de juiste dingen op de juiste toon te zeggen. Wil je hier mee over weten dan ben je wellicht gebaat bij de artikelen “Feedback geven”, “Feedback ontvangen” en “Duidelijke communicatie”.

Een avond waarop iedereen het eens is, is een verloren avond.
Albert Einstein