Wat houdt je tegen om je doel te bereiken?

Op zoek naar een snelle manier om inzicht te krijgen in wat je tegenhoudt je doel te bereiken? Hier vind je een snelle methode om blokkades in kaart te brengen!

Ik kan me nog steeds heel goed mijn overgangsfase herinneren van coach en trainer in de hulpverlening naar het bedrijfsleven. In de hulpverlening werkte ik voor diverse instanties met kinderen, jongeren en volwassenen. Tegelijkertijd begon ik ook steeds meer in het bedrijfsleven te werken.

De verschillen van werelden waaruit mensen kwamen waren groot, maar stonden in mijn agenda op dezelfde dag gepland. Ik had dan bijvoorbeeld in de ochtend een gesprek met een opdrachtgever in pak en rende hierna vervolgens naar een afspraak met een kind of jongere.

Hoewel ik het zelf een geweldige tijd vond, was het ook zwaar. Het zware stuk zat in de afstemming op iedere klant. De taal van een kind is immers anders dan die van een manager. De wereld van een arm gezin of een gezin gekenmerkt met verslavingen of psychiatrie is heel anders dan een medewerker die een “normaal” leven leidt of een manager die meer visie wil of betere relaties met zijn medewerkers.

En toch ook weer niet. Er zaten ook veel overeenkomsten tussen de ene wereld en de andere. Een voorbeeld: Op een ochtend had ik een afspraak met een heel aardig en verlegen jongetje van een jaar of 8. Hij wilde graag wat meer vriendjes hebben, maar het lukte hem niet dit zelf voor elkaar te krijgen.

Na wat denken, tekende ik een poppetje aan de linkerkant van het whiteboard. Vervolgens een driehoekige berg in het midden en een vlaggetje aan de rechterkant. Het vlaggetje stond voor “doel bereikt!”. En de berg stond voor hetgeen hem in de weg zat om zijn doel, om meer vriendjes te krijgen, te bereiken.

Ik vroeg hem wat hem tegenhield om zijn doel te bereiken. Hij gaf aan dat hij niet durfde en niet wist hoe dit aan te pakken.

In de middag had ik een gesprek met een directeur die zich graag wat zichtbaarder wilde op stellen op het werk. Ik tekende een poppetje, een berg en een vlaggetje en vroeg hem wat hem tegenhield. Hij zei het in ietwat andere woorden, maar hij gaf aan dat hij niet durfde en niet wist hoe dit aan te pakken.

Elke ervaring waarbij je de angst in de ogen moet zien, geeft je kracht,
ervaring en vertrouwen. Je moet datgene doen wat je niet kunt.

Eleanor Roosevelt

Het kan voorkomen dat je iets voor ogen hebt, maar niet verder komt door een obstakel op de weg. Dan is bovenstaande oefening met “de berg” een manier om snel en simpel inzichtelijk te krijgen waar je tegen aan loopt:

  • Neem een wit vel papier, teken een poppetje (jij of een ander) aan de linkerkant, een berg in het midden, en een vlaggetje aan de rechterkant.
  • Stel jezelf of samen met iemand de volgende vraag: “Wat houdt me tegen om mijn doel te bereiken?”

Vaak is er niet één obstakel waardoor je niet verder komt, maar zijn het meerdere obstakels die samen een grote berg vormen. De berg bestaat dan uit meerdere onderdelen.

  • Ga na welke obstakels de berg vormen.
  • Waardeer ze in grootte. Eén groot obstakel neemt een groter stuk van de berg in beslag en een kleiner misschien alleen het topje. Zodoende krijg je inzicht in hoe zwaar ieder obstakel voor je voelt.
  • Ga nu aan de slag met het kleinste obstakel en vraag je af hoe je dit obstakel kunt beklimmen. Let er op dat je vervolgens ieder obstakel apart aanpakt, dit maakt de beklimming van de berg makkelijker. Maar wees ook aandachtig bij je aanpak van ieder deel, want…

Mensen struikelen niet over bergen, alleen over molshopen
Confucius