De valkuilen van een te groot hart

Het is een mooie eigenschap om klaar te staan voor anderen en te geven waar dit nodig is. Het siert de mens. De praktijk leert mij echter dat hierbij regelmatig onderstaande valkuilen voorkomen.

Balans
Tussen geven en nemen dient een balans te zijn. Anders gaat het ten koste van jezelf of de ander. Bij mensen met een groot hart gaat het ten koste van henzelf.
Hierbij kun je denken aan voorbeelden als:

  • Door te zorgen voor anderen niet aan jezelf toekomen.
  • Te weinig vragen voor je diensten, terwijl je veel meer geeft dan is afgesproken.
  • Regelmatig langer doorwerken bij je baas, terwijl je minder uren betaald krijgt.
  • Meer geven dan je eigenlijk kunt missen.

Bij deze voorbeelden slaat de balans negatief uit ten koste van de gever in de vorm van vrije tijd, energie en geld. Maar het kan ook in de vorm van gezondheid zijn. Als je jaar in jaar uit over je grenzen gaat kan dit immers fysieke klachten met zich mee brengen.
Daarnaast kan ook waardering een rol spelen in de balans. Als jij alleen maar geeft en je krijgt er weinig of niets voor terug, dan kan dit leiden tot spanning, wrijving of zelfs ruzie.

Zij die te veel hart hebben worden het slachtoffer van hen, die niet genoeg hart hebben.
Comtesse Diane de Beausacq

Vanzelfsprekendheid
Vaak speelt bij een groot hart ook een houding van:

  • Dat doe ik wel eventjes.
  • Dat regel ik wel voor je.
  • Hij/zij heeft het moeilijk en ik zal wat last van zijn of haar schouders nemen.
  • Daar doe ik hem of haar een plezier mee.

Mensen die dit vanzelfsprekend doen hebben soms ook niet meer in de gaten hoeveel ze geven. Maar als je alle kleine dingen bij de grote dingen optelt, kan dit wel tot een verrassende uitkomst leiden. Een uitkomst waaruit blijkt dat je veel tijd en energie in de ander hebt gestopt. Mogelijk had je het zelf niet eens in de gaten.

Andersom geldt dat ook. Mensen raken ook gewend aan je geven en zien weinig of niet de inspanning die je hiervoor levert. Dit kan dan weer leiden tot weinig of geen waardering.

Te lange opoffering kan een steen van het hart maken.
William B. Yeats

Zichtbaarheid
Doordat het voor de anderen niet zichtbaar is wat je geeft, kan de ander je hiervoor ook niet waarderen. Vandaar dat het belangrijk is dat de ander hier wel zicht op krijgt. Want geven is mooi, maar het mag ook gezien worden en beloond worden met geld of een schouderklop of compliment. Dit hoeft natuurlijk niet altijd, maar wel zo vaak dat er voor jou een gezonde balans ontstaat met diegene aan wie je geeft.

Het hart van de mens is als het kleed van de arme: op de plek waar het hersteld is, is het ’t sterkst.”

Paul Brulat

Interesse in een kortdurende training in assertiviteit? Neem voor meer informatie contact met ons op! De assertiviteitstraining word gehouden op Ophoven 155, 6133 XT te Sittard