Het cadeau achter tegenslagen

Zijn tegenslag en crisis het ergste dat je kan overkomen… misschien wel. Maar ze kunnen je ook veel brengen.

Een groot gedeelte van mijn klanten klopt bij mij aan omdat ze vast lopen op één of meerdere gebieden in hun leven. In meer of mindere mate zijn ze ongelukkig, ze functioneren niet optimaal op het werk en/ of in hun privé leven en zoeken inzichten en handvatten om weer  grip te krijgen.

Ook al voelen ze zich vaak somber, gefrustreerd, angstig, kwaad, verdrietig of machteloos in meer of mindere mate, toch is de situatie vanuit mijn perspectief niet zo negatief.

Door de tegenslagen en crisissen in mijn eigen leven heb ik meer diepgang gekregen en ben  ik krachtiger geworden als persoon. Ik zal de zwaarte van die weg nooit ontkennen, maar de schoonheid van diezelfde weg ook niet…

De boom die nooit heeft hoeven vechten
voor zon en zuurstof, lucht en licht,
maar in de open vlakte stond
met voldoende regen en vruchtbare grond,
werd nooit één van de reuzen van het woud,
maar werd heel klein en miezerig oud…
Goed hout ontstaat nooit door gemak,
hoe sterker de wind, hoe sterker de tak.

Douglas Malloch

Een voorbeeld van wat theorie naar praktijk brengt
Ik heb vele kinderen, jongeren en volwassenen geholpen met het thema pesten. Zowel diegene  die het nog dagelijks ervoeren, als diegene die het hebben meegemaakt en de verwondingen hiervan nog met zich meedroegen.

Eén van de belangrijkste dingen die ik hun leerde was om de ellendige tijd die ze gepest werden te zien als moment van groei. Laat me dit nader verklaren.

Ik stelde het als volgt. Door dat je gepest wordt, er niet bij hoort, buitengesloten wordt,  twijfelt aan jezelf en verdriet hebt, krijg je een andere kijk op dingen. Je gaat nadenken over hoe mensen met elkaar omgaan en wat je hierin zou willen. Dit alleen al verleent je meer diepgang.

Waar velen het zien als iets wat hen wordt aangedaan, zie ik het als een uitnodiging om te leren voor jezelf op te komen. Krachtiger gaan staan voor jezelf en, ondanks wat de ander zegt, te weten dat je goed genoeg bent. Als je deze les uit deze moeilijke tijden kunt leren (in de situatie zelf of als je dit hoofdstuk uit je verleden afsluit) dan draag je deze bron van kracht de rest van je leven met je mee. Er gaan mooie deuren voor je open, die gesloten waren als je “slachtoffer” bleef.

Want stel je voor dat je zelf werkgever bent wie zou je dan aannemen?

  • De zelfverzekerde persoon die in zijn kracht staat, assertief is en streeft naar een constructieve communicatie onderling.
  • De onzekere persoon die zich gemakkelijk wegcijfert, die geen kritiek kan verdragen en die in groepen onzichtbaar is.
  • De schijnbaar zekere persoon die zich beter voor doet dan hij is, het nodig heeft om boven anderen te staan en te kleineren en die door zijn communicatie en houding spanning brengt in het team.