Feedback ontvangen

Voel je je snel aangevallen als mensen je aanspreken? Vat je kritiek snel persoonlijk op? Hier kun je tips en voorbeelden vinden die je helpen om op een respectvolle en effectieve manier feedback te ontvangen.

1.Feedback betreft je gedrag, niet je persoonlijkheid.

Belangrijk is om niet aan jezelf te gaan twijfelen als je feedback krijgt. Feedback kan immers niet over je totale persoonlijkheid gaan, het betreft slechts een deel van jou. Jij bent als mens prima, de ander heeft moeite met een gedeelte van jou. Als je jezelf dit kan voorhouden als je feedback krijgt, helpt het je om te horen wat de ander “echt” zegt.

2.Feedback is een mogelijkheid tot leren.

Net de feedback van anderen helpt je beter zicht te krijgen op je eigen handelen en hoe dit overkomt op anderen. Dit stelt je in staat om je gedrag of je aanpak te veranderen. Neem eens een moment de tijd om de volgende vraag te beantwoorden. Hoe heb jij leren lopen?
Ongetwijfeld zit er “met vallen en opstaan” als antwoord tussen. Het “ vallen” is puur feedback van jezelf of van anderen (ouders, verzorgers) over hoe je het volgende keer beter kunt aanpakken. Net zolang tot het lukte en je kon lopen.

Ik verlies de moed niet,
want iedere mislukte poging die weggegooid kan worden,
is een nieuwe stap vooruit.

Thomas Edison

3.Focus op de boodschap niet op de aanval.

Als iemand geïrriteerd, kwaad, verdrietig, onzeker is, dan is de kans aanwezig dat deze gevoelens en emoties zijn boodschap kleuren. De boodschap krijgt dan een te zware lading, of een lading die eigenlijk niet past bij hetgeen de ander wil zeggen. Dit maakt het moeilijker om daadwerkelijk te ontvangen. Het helpt als je je niet persoonlijk aangevallen voelt.

Voorbeelden:

 • “Ik ben het spuugzat dat je altijd iets anders wil!”, schreeuwt je partner en begeleidt
 • deze woorden met boze blikken.
 • “ Het is jouw schuld dat mijn rapport slecht beoordeeld is!”, snauwt je baas je toe.
 • “ Ik heb het helemaal met je gehad”, roept je overspannen collega.

Helpende gedachten:

 • “ Ook al zegt de ander van wel, dit gaat niet over mij als mens, maar over gedragingen van mij waar de ander last van heeft.”
 • “ Ik ben prima, de ander is door een klein gedeelte van mij overstuur.”
 • “ Ik hoor en zie veel emotie, wat wil deze persoon me echt zeggen?”

4.Rust en duidelijkheid creëren.

Soms is het nodig dat de ander eerst stoom afblaast. Door de ander zijn verhaal te laten doen, zonder in de tegenaanval te gaan, kalmeren vaak de gemoederen al. Steeds minder worden dan de dingen die de ander zegt vertroebeld door emotie en wordt de echte boodschap meer en meer helder.

Los van het achterwege laten van de tegenaanval, kun je ook vragen stellen en samenvatten. Dit om de ander het gevoel te geven dat je hem hoort en om zelf zicht te krijgen op wat de ander eigenlijk zo overstuur maakt.

Voorbeelden:

 • “Ik verwacht meer van je de komende periode!”
 • Waarin verwacht je meer?
 • “ Je moet op tijd komen en je verantwoordelijkheid pakken!”
 • Je wilt dat ik op tijd kom, dat begrijp ik. Wat ik nog niet begrijp is dat stuk over mijn verantwoordelijkheid. Kun je dat wat meer toelichten?
 • “ Dat ligt toch voor de hand!”
 • Voor jou is het blijkbaar glashelder, voor mij echter niet. Vandaar dat ik deze vraag stel.
 • “Ik wil dat je meer initiatief toont in een overleg”.
 • Hoe zou ik volgens jou dat initiatief meer kunnen laten zien?
 • “Door agenda punten in te brengen en door meer je mening te geven.”
 • Begrijp ik je goed als ik zeg, dat je verwacht dat ik de komende periode meer agendapunten inbreng en mijn mening geef tijdens overlegmomenten?
 • “Dat klopt.”

 • “Hoe kun je zo dom zijn dat je dat vergeet.”
 • Bedoel je dat je niet snapt hoe het komt dat ik dat vergeten ben?

 • Ik heb ook helemaal niets aan je!”
 • Ik kan het even niet volgen. Wat bedoel?
 • “Wat ik bedoel! Ik bedoel dat ik niets aan je heb!”
 • Wat heb ik volgens jou achterwege gelaten?
 • “ Je zou me helpen bij dit project en je hebt tot dusver niets gedaan.”
 • Je had graag gewild dat ik je geholpen had met het project en je baalt ervan dat ik dat nog niet gedaan heb?

Interesse in communicatie?
Vraag vrijblijvend informatie aan voor een individuele training in communicatie of een bedrijfstraining communicatie voor een groep. Individueel wordt de training op mijn kantoor te sittard gegeven. De bedrijfstraining kan ook te Sittard worden gegeven, maar ook incompany door heel Limburg.