Quote

Niemand is zo oud als zij die geen enthousiasme meer kunnen opbrengen.

– Henry David Thoreau