Put je zelfvertrouwen uit vluchtige of duurzame bronnen?

Zelfvertrouwen en met name hoeveel je ervan hebt, heeft veel invloed op je stemming, hoe je overkomt en welke mogelijkheden je ziet en pakt. Daarom is het van groot belang om een zo constant mogelijke stroom van zelfvertrouwen te organiseren. Zodoende je stemming, je presentatie en je mogelijkheden hoog te houden. Maar hoe doe je dat?

Hoe kun je een duurzame stroom van zelfvertrouwen krijgen? Essentieel is hier in van welke bron je aftapt. Tap je af van externe of interne bronnen?

Externe bronnen:

  • Complimenten, goedkeuring, waardering van anderen
  • Prestaties die je levert
  • Bepaalde positie die je bekleedt

Iedereen zal het met me eens zijn dat het prettig is en een ego boost geeft als je complimenten van anderen krijgt, een goede prestatie neerzet en een invloedrijke positie bekleed. Nu, de problemen beginnen hierbij pas als dit de enige of de grootste bron is waarvan je aftapt. Wat als de complimenten wegvallen of verminderen? Wat als je je positie kwijt raakt? Wat als je prestaties niet uit de verf komen? Dit brengt mensen die vooral van externe bronnen aftappen aan het wankelen, aan het twijfelen over zichzelf, somber. Een andere kant, wat ik hierbij ook veel hoor van klanten, is dat het een vluchtige bron is. Dit wil zeggen dat je maar tijdelijk op kunt leven voordat je alweer bezig bent om het volgende compliment te krijgen of de volgende prestaties. Het lijkt nooit genoeg en het maakt je afhankelijk van anderen en prestaties en posities.

Interne bronnen:

  • Weten wat je in huis hebt
  • Een positief zelfbeeld hebben
  • Denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden
  • Voldoening vinden, plezier hebben en genieten van de kleine dingen die je iedere dag tegen komt
  • En bovenal je als mens goed genoeg vinden en gelijkwaardig aan anderen

Interne bronnen zijn constanter omdat je deze zelf in de hand hebt. Je bent minder afhankelijk van anderen en prestaties. Je bent flexibeler in de moeilijkheden die je tegenkomt en je stemming is veel evenwichtiger.

Het is onmogelijk om helemaal van interne of externe bronnen af te tappen en ook wel ongezond. Een gebalanceerde verhouding vind ik 2o tot 30 procent aftappen van externe bronnen en 70 tot 80 procent aftappen van interne bronnen.

Dus ga eens bij jezelf na. Waar tap jij het meeste van af, extern of intern? Voor de mensen die zichzelf erg herkennen bij de externe bronnen. Wees niet ongerust. Het is goed te leren om op een duurzamere manier zelfvertrouwen te krijgen en te behouden. Mijn ervaring is dat ik na 5 á 6 sessies van 1,5 uur echt mooie resultaten heb bereikt met mensen.