Kansen beginnen bij jezelf!

Ken je het gevoel dat je vastzit in een onprettige situatie? Toch zijn er soms kansen binnen handbereik…

Eén van de mooiste momenten waarin ik zelf mijn lot in eigen handen nam was in de zomer van 2001. Voor mij één van de mijlpalen in het vertrouwen op mezelf waardoor ik ging beseffen hoeveel invloed je kunt uitoefenen op je situatie en leven. Dit moment wil ik graag met je delen, zodat ook jij je voordeel ermee kan doen.

We gaan terug de tijd in naar juli 2001. Via een uitzendbureau kwam ik te werken als vakantiekracht, magazijnmedewerker, bij een autohandel. De eerste dag dat ik er kwam, kreeg ik een rondleiding van de bedrijfsleider, waarin hij tevens mijn werkzaamheden uitlegde. Twee uur later zat ik in de kantine met de andere werknemers rustig te eten totdat de bedrijfsleider naar boven kwam en vertelde dat hij het niet meer aankon en dat hij overspannen was. Hij ging hierna direct naar huis. Je kunt je voorstellen dat ik dit een vrij aparte situatie vond. Ik weet nog heel goed dat ik toen dacht; “Oh man, waar ben ik nu weer in terecht gekomen?”.

Ook al vond ik deze gebeurtenis raar, ik bleef daar toch werken. Maar de dagen erna zonk me de moed al snel in de schoenen. Ik vond het werk erg geestdodend en verveelde me enorm. Daarbij was ik volgens mijn collega’s met iedere taak die ik kreeg te snel klaar, waardoor ik steeds vaker niets te doen had. Iedere dag werd mijn afkeer van het werk groter en groter. Ieder uur was ik aan het overwegen om te stoppen, maar ik had het geld nodig om mijn school te kunnen betalen. Snakkend keek ik uit naar de pauzes, want dan kon ik rustig verder lezen in `Je ongekende vermogens’ een boek van Anthony Robbins. Ik was er helemaal weg van en leerde hierdoor dat ik zelf vorm kon geven aan de situatie en het leven dat ik leidde. Al snel kon ik wat ik las gaan toepassen.

Enkele weken na zijn vertrek, kwam de bedrijfsleider terug. Hij vertelde tegen iedereen dat hij zich niet lekker voelde, dat hij was teruggekomen om de andere werknemers niet extra te belasten, maar dat hij het eigenlijk niet meer zag zitten. Hij vertelde dit tegen collega’s en tegen klanten. Het leek wel of hij schreeuwde om hulp. Ik was de etalage op aan het ruimen en ik weet nog dat ik dacht: “Okay dit is mijn kans”. Met het boek als inspiratiebron zag ik een mogelijkheid om hetgeen ik gelezen had in praktijk toe te passen.

“Omstandigheden, wat zijn omstandigheden? Ik maak omstandigheden.”
Napoleon

Ik begon met hem te praten en hij vertelde me allerlei zaken die misgingen in het bedrijf. Hij wist niet hoe hij het de directie duidelijk kon maken, want naar zijn mening luisterden ze niet. Ik bood hem mijn hulp en advies aan als hij die nodig had om de communicatielijn recht te strijken met de directie of als hij ondersteuning nodig had om met de vakbond aan de slag te gaan, aangezien ik hiervoor studeerde. Dit was niet helemaal waar, ook niet helemaal onwaar, maar ik was van mezelf overtuigd dat ik dat kon. Hij ging hierop in en de volgende twee uur hebben we de problematiek van het bedrijf op papier gezet.

“Zij kunnen omdat zij denken te kunnen”

Vergilius

Ik kwam met het idee om een rapport te maken van hetgeen allemaal speelde en zou met instanties als de Arbo en de Vakbond zoeken naar oplossingen. Tijdens het gesprek kwam de externe vertegenwoordiger van het bedrijf erbij zitten. Zowel de bedrijfsleider als de externe vertegenwoordiger keurden mijn plan goed.

Na het gesprek kreeg ik direct een kantoor met computer toegewezen om het plan uit te voeren. Tevens hoefde ik me niet meer bezig te houden met de taken die ik in het magazijn had. Nu kon ik mijn tijd zelf invullen met medewerkers interviewen, telefoontjes plegen, een rapport opstellen of met de andere dingen waarvan ik dacht dat die goed waren. Kortom, ik kreeg alle ruimte en had mijn situatie van magazijn-medewerker (die ik verschrikkelijk vond) in twee uur tijd veranderd tot een soort bedrijfsconsulent (wat ik geweldig vond).

Nu, Anthony Robbins was voor mij toen een sleutel om verder te komen. En ondanks dat ik hem toen bijna adoreerde, zie ik nu in dat hij slechts een van de vele wegen is die naar Rome leiden. De kern van mijn verhaal is dat je invloed kunt hebben op je situatie ook al lijkt het soms hopeloos. Soms heb je hier echter een inspiratiebron voor nodig die je zaken net vanuit een ander perspectief laat zien en je net dat zetje geeft dat je nodig hebt om je situatie te veranderen. Soms is dit een boek, soms een opleiding en soms een coach.

“De mens is niet het product van omstandigheden;
Omstandigheden zijn het product van de mens.

Benjamin Disraeli