De parabel van de gekookte kikker

Hoe hard we ook streven naar comfort, voor onze persoonlijke ontwikkeling is het  belangrijk, dat wij een zekere mate van ongemak en spanning opzoeken. Dat houdt ons scherp en daagt ons uit om te blijven groeien. Het volgende verhaal illustreert het belang van het durven kiezen voor verandering en dus groei. Een continue proces zonder eindpunt.

Een bioloog – geïnteresseerd in de effecten van temperatuurstijging – heeft ooit een experiment uitgevoerd met kikkers. Hij wilde testen waar de temperatuurgrens van deze dieren ligt.  Op een zacht vuurtje plaatste hij een – met water en een kikker gevulde – glazen kom; een kom waar een kikker makkelijk uit zou kunnen springen. Vervolgens verhoogde hij de watertemperatuur telkens met 5 graden Celsius en stopte er een tweede kikker in. Hoe warm het water ook werd, de kikkers bleven zitten. Op een zeker moment stopte de bioloog weer een nieuwe kikker in het inmiddels zeer warme water. Maar deze kikker sprong er onmiddellijk weer uit en de volgende kikker deed precies hetzelfde. De twee eerste kikkers, die nog steeds in het hete water zaten, waren inmiddels helemaal versuft en niet meer tot bewegen in staat. Op dat punt stopte de bioloog met zijn experiment, omdat de achterblijvers anders door oververhitting zouden omkomen.