Als je blijft staren naar de plek waar de zon onderging, zul je hem nooit meer op zien gaan.