Wat is coaching en hoe werkt een coach?

Coaching is voor mij potentie zien in de ander, de ander hiervan bewust maken en hem of haar ondersteunen dit potentieel naar boven te halen.

De aanpak van een coach is altijd maatwerk en sluit aan op de behoefte van de groep of het individu. Er is geen standaardaanpak in het werken met mensen. De coach dient een meester te zijn in het aansluiten in de diversiteit van leefwerelden die hij in zijn klanten tegenkomt. Dit kan alleen als hij oordeelloos de wereld van een klant kan aanschouwen.

Doordat de coach kan aansluiten, is het mogelijk in de wereld van zijn klant stappen. Hierdoor kan hij mee kijken naar de dilemma’s die de klant ervaart en diens perspectief zien.  Vervolgens is het de kunst van de coach de klant nieuwe wegen aan te reiken die maken dat de klant een andere koers kan varen. De coach dient een uitgebreid scala aan interventies en oefeningen in huis te hebben om de ander aan het denken te zetten oftewel in beweging te zetten. Want wat voor de één werkt, werkt niet voor de ander.

Hierbij is het echter belangrijk dat de coach niet de oplossing aanreikt echter wel de klant  middels vragen aan het denken zet en hem naar de oplossing toe leidt. Het belang van zoveel mogelijk zelf de oplossing ontdekken zit hem in duurzaamheid. De coach kan de beste oplossingen aanreiken, maar in de praktijk blijkt dat als de klant niet heeft meegedacht of zelf de oplossing heeft bedacht de duurzaamheid van de oplossing laag is.   De kans op terugval in oud gedrag is dan groot.

De coach werkt met name vanuit het “hier en nu” naar de toekomst. De coach werkt vooral vanuit “waar wil je naar toe” in plaats van “waar wil je vanaf”.

Tenslotte vind ik het doel van de coach ook zichzelf overbodig te maken. De klant komt met een thema of vraagstuk bij de coach. Als het gesprek of de gesprekken met de coach afgerond zijn moet de klant zelfstandig verder kunnen in het thema of vraagstuk waarvoor hij bij de coach kwam. Dit sluit daarentegen niet uit dat een klant kan terug komen als deze verder wil groeien in  ander thema of vraagstuk.