Parabel: De Kou van Binnen

Dit artikel gaat er over dat je niet ver hoeft te zoeken om kennis en inzichten te verwerven. Dit artikel gaat er over dat je niet ver hoeft te zoeken om kennis en inzichten te verwerven.

Een mooi verhaal over hoe motieven ons kunnen weerhouden om samen te werken.
Hierbij zijn de nadelen echter voor iedereen voelbaar.

Zes mensen waren door het lot gestrand in gure en bittere kou.
Elk van hen had een houten stok, zo wordt het verhaal verteld.

Toen het vuur bijna uit was gegaan verborg de eerste zijn stok.
want hij had gezien dat een van de gezichten rond het vuur zwart was.

De tweede man zag tegenover zich iemand van een ander geloof
en kon er zichzelf niet toe brengen zijn stok in het vuur te gooien.

De derde droeg gerafelde kleren, hij trok aan zijn jas.
Waarom zou hij zijn stok geven aan iemand die rijker was?

De rijke man leunde achterover en dacht aan de weelde die hij had
en hoe hij wat hij had verdiend uit de buurt van die luie armen kon houden.

Het gezicht van de zwarte man sprak van wraak toen het vuur steeds kleiner werd,
want hij zag in zijn houten stok alleen een kans om de blanken te pakken.

De laatste man van dit trieste groepje deed alleen dingen voor winst.
Hij gaf alleen aan hen die hem iets gaven, zo zat hij in elkaar.

Hun stokken geklemd in hun dode handen waren het bewijs van hun fouten.
Ze stierven niet van de kou van buiten, maar van de kou van binnen.

Als je weet wie de schrijver is van dit mooie verhaal, dan zou ik dit graag van je vernemen.