Leidinggevende die (te ver?) voor zijn troepen vooruit loopt

Crossroad Coaching communicatiekloofDe leider geeft leiding over mensen. Maar wat als het team de leider niet meer kan volgen? Regelmatig krijg ik, als coach, deze vraag van leidinggevenden: “Hoe krijg ik mijn medewerkers mee in een bepaalde richting of besluit?” Hier vindt je enkele inzichten.

De leidinggevende is, in veel gevallen, zijn team vooruit. Hij loopt als het ware voor de troepen uit. Dat is ook logisch: het is de taak van de leidinggevende om in contact te zijn met de lagen boven hem,   bouwend aan de visie over waar hij met zijn team naartoe wil. De gesprekken die hij heeft met zijn leidinggevende(n), hebben zijn teamleden niet. Daarnaast is hij meerdere uren per week bezig om richting te bepalen. Waar gaan we naartoe? Wat gaan we doen? Enzovoort. Dit denkproces gaat meestal ook voorbij aan zijn teamleden. Deze twee zaken alleen al maken dat de leidinggevende vooruit is op zijn mensen.

Daar kan nog bij komen dat de leidinggevende ontwikkeltrajecten of specifieke opleidingen gevolgd heeft, vrienden heeft in soortgelijke functies waar hij graag mee spart en van nature een snelle denker is. Al deze factoren maken dat de leidinggevende in zijn denkproces op het gebied “Waar gaan we met het team naartoe?” en “Wat gaan we doen in de toekomst?” verder is. Het is een logisch gevolg, zou je kunnen stellen.

Er doet zich pas een probleem voor op het moment dat hij het team mee moet krijgen. De leidinggevende heeft in dit denkproces zo veel stappen doorlopen, dat je kunt stellen dat hij op dit gebied op level 8 zit. Zijn teamleden, mensen die een heel ander takenpakket hebben, concentreren zich op het operationele niveau. Zij zijn vooral bezig met het werk dat hier en nu gedaan moet worden. Dit maakt dat ze het “Waar gaan we met het team naartoe?” en “Wat gaan we doen in de toekomst?” heel anders beleven. Op dit gebied zitten zij vaak op level 2. Als de leidinggevende vervolgens het team mee wil krijgen, vergeet hij vaak dat ze nog in level 2 zitten. Er zitten tussen level 2 en level 8 duidelijk verschillende stappen die de teamleden niet hebben doorgemaakt en daarom vaak ook moeilijker kunnen volgen wanneer de leidinggevende vanuit zijn level 8 praat.

Voor de duidelijkheid: dit is geen verwijt richting de leidinggevende of de teamleden. Het is een logische communicatiekloof. Een kloof waar zowel het team als de leidinggevende zich bewust van dienen te zijn. Een handige weg uit de kloof is dat de leidinggevende het team door alle stappen meeneemt, zodat zij tot dezelfde uitkomst komen en hierdoor zijn ideeën ook kunnen dragen (en wellicht zelfs kunnen verbeteren vanuit hun operationele oogpunt). Andersom geldt: gaat de leidinggevende te snel en neemt hij het team onvoldoende mee, dan is het belangrijk dat het team aangeeft wat het nodig heeft. Zo kan de communicatiekloof vanuit twee richtingen gedicht worden.