Hoe positiever te gaan denken

Negatief denken kost veel nodeloze energie en maakt de sfeer er niet beter op. sterker nog, het ondermijnt het zelfvertrouwen. Het is echter zeer goed mogelijk dit om te buigen naar een duurzame positieve manier van denken. Hoe vaak staan we niet stil bij de dingen die niet goed gaan of de dingen die nog gedaan moeten gedaan worden of de zaken die we nog willen? Bij al deze drie situaties is onze aandacht niet gericht op de dingen die we wel hebben.

Al is de weg nog zo vol met hindernissen en grauw, toch is er altijd ergens een bloemetje langs de weg. Vaak is het echter dat ons hoofd zo vol zit dat we er aan voorbij lopen.

Even voor de duidelijkheid het bloemetje staat symbool voor de mooie dingen, denken in mogelijkheden, het positieve en het hier-en-nu.

Bij veel van mijn klanten, en anno 2008 praten we toch al gauw over honderden, zie ik dat “wat wel goed gaat” niet in verhouding staat tot “wat niet goed gaat”. Vaak zijn meer goede dingen aanwezig, maar worden deze vaak vanzelfsprekend gevonden en hierdoor uit het oog verloren.

Door meer te oefenen (al dan niet met hulp) om je aandacht te richten op dit bloemetje, hoe meer je het gaat zien. Hierdoor wordt de wereld een veel aangenamere plek om te verblijven.

Nu weet ik uit eigen ervaring dat dit een lastige klus kan zijn. Dus het vergt discipline, in de milde zin des woords, om je dit eigen te maken. De reden dat ik net mild schreef is, omdat je als het een keer moeilijk gaat snel zinnen kunt gaat denken als “dit is te moeilijk”, of “dit gaat me nooit lukken”, of “zie je wel dat ik nergens voor deug” etc, etc.

Met milde discipline bedoel ik, dat je jezelf beschouwt als een kind dat leert lopen, of fietsen.
Dit ging ook niet meteen de eerste keer. Dit doe je met vallen en opstaan. Tevens is het negatieve denken ook al jaren aanwezig in je en zit hierdoor diepgeworteld. Dit houdt niet in dat het onmogelijk is, maar wel dat er werk aan de winkel is.

Inspirerend vind ik dan ook onderstaand gezegde:

“Ik verlies de moed niet, want iedere mislukte poging die weggegooid kan worden, is een nieuwe stap vooruit.”
Thomas Edison.

Mijn ervaring is dat in een paar gesprekken mensen al heel ver kunnen komen. Onderstaande oefeningen helpen je een stuk op weg. Het helpt echter nog meer “het diepgewortelde” af te brokkelen en je positieve kijk op te bouwen in combinatie met enkele gesprekken met een expert.

Oefeningen om je aandacht meer te richten op mogelijkheden en op het positieve!

  • Vraag aan je partner, ouders /voogden, collega’s, leidinggevende, vrienden/ vriendinnen, kinderen etc. eens wat ze kwaliteiten van jou vinden. Geef duidelijk aan dat je nu alleen de kwaliteiten wilt horen. Schrijf ze op en neem ze voor waar aan. Ga er niet aan twijfelen, de ander beleeft je zo dus is het waar!
  • Wat ik vaak als huiswerkopdracht meegeef aan mijn klanten is “Het dagboek”. Elke dag schrijf je twee dingen op die goed zijn gegaan. Dit kunnen dingen zijn die je goed gedaan hebt, of complimenten die iemand je gegeven heeft, of die jezelf gegeven hebt. Na enkele weken als je dit onder de knie hebt, ga je naar drie voorbeelden en vervolgens naar vier voorbeelden. In feite train je jezelf in fasen om je aandacht te vestigen op het positieve.
  • Een andere mooie oefening om ’s avonds voor het slapen gaan te doen is “count your blessings”, oftewel “tel je zegeningen”. Hierbij richt je je aandacht op wat je allemaal al hebt bereikt. Voorbeelden, je school afgemaakt, een leuke partner, leuke vrienden/vriendinnen, op jezelf gaan wonen, financieel geen armoede kennen, etc.

Een krachtige positieve gedachte uit het begin van vorige eeuw als afsluiter:

“Elke dag en in elk opzicht, word ik alsmaar beter.”
Emile Coué