Altijd alles meteen goed willen doen is onmogelijk

Hoe vaak hoor ik mensen wel niet zeggen dat ze van zichzelf geen fouten mogen maken. Ze verwachten van zichzelf dat ze alles meteen ‘goed’ of ‘juist’ doen. Een onmogelijk streven gezien de veranderingen waar we dag in dag uit mee te maken krijgen.

Het is volstrekt onnatuurlijk om alles wat je doet meteen goed te doen. Iedere situatie is uniek en verschilt van andere situaties ten opzichte van tijd, de stemming van personen en de omstandigheden waarin je je bevindt. Iedereen komt vroeg of laat in nieuwe omstandigheden terecht. Ook oudere en ervaren mensen. Iedereen is constant in beweging en dus is onze omgeving constant onderhevig aan verandering. Je krijgt bijvoorbeeld een andere baan, je ontmoet andere collega’s of vrienden, er overlijdt iemand, je verhuist, je krijgt kinderen, je gaat op reis, je stopt of begint met een hobby.

Ook al verandert er niets, je wordt iedere dag ouder en dat brengt op zichzelf ook veranderingen met zich mee. Verandering is een constante factor, waar je rekening mee moet houden. Elke verandering brengt nieuwe factoren met zich mee die aanpassingen van je vragen.

Iedereen heeft vaak meerdere rollen en in elke rol doorloop je een leerproces. Op één dag kun je de rol van bijvoorbeeld leidinggevende, medewerker, moeder of vader, leerling, partner of vriend(in) vervullen. Elk leerproces gaat gepaard met onzekerheden. Dit is een natuurlijke gang van zaken bij de ontwikkeling van jezelf. Het oude ben je ontgroeid, maar het nieuwe heb je je nog niet (voldoende) eigen gemaakt. Onzekerheid steekt hierbij vaak de kop op. Het is een signaal dat aangeeft dat je in een gebied bent waarin je nog niet weet hoe je je het beste kunt en wilt gedragen.

Fouten maken en je onzeker voelen zijn essentieel en onlosmakelijk verbonden met leerprocessen. Je ontkomt er niet aan. Als je er niet aan kunt ontkomen, kun je er beter het beste van maken en leren deze fouten en onzekerheden constructief in te zetten.