De wedstrijd verliezen voordat je hem gespeeld hebt

Crossroad Coaching De wedstrijd verliezen voordat hij gespeeld isOnze mening of oordeel speelt een belangrijke rol in communicatie. De manier waarop we iemand of diens gedrag zien, beïnvloedt ons in onder andere onze toon, wat we zeggen en welke houding we aannemen. Hierdoor is het verloop van een gesprek eigenlijk al in belangrijke mate bepaald voordat het gesprek heeft plaatsgevonden.

Als je een open gesprek wilt voeren, is het dan ook handig dat je van tevoren helder hebt hoe je ten opzichte van de ander en/of diens gedrag staat. Merk je dat je gekleurd in je mening bent of dat je zelfs een oordeel hebt? Dan is het belangrijk om te onderzoeken of je wat meer ruimte ten aanzien van die persoon kunt creëren. Kun je dat niet, dan is de kans aanzienlijk dat je de wedstrijd al verloren hebt voordat je hem gaat spelen.

Weten dat je een mening of oordeel hebt, helpt al. Jezelf ervoor openstellen dat je ernaast kunt zitten, helpt nog wat meer. Zeker als het je lukt om de ander eerst nog wat te verkennen in hoe hij of zij zaken ziet. Zo kun je waar nodig je perceptie bijstellen en daarmee ook je toon en houding. Daardoor kan het gesprek open en constructief blijven. Mijn ervaring is dat de ander met een verrassende kijk kan komen: bijvoorbeeld met een motief of zienswijze waar je zelf niet op was gekomen.