Als team samen de schouders eronder zetten

Crossroad Coaching TeamcoachingTijdens mijn werk als onafhankelijk teamcoach merk ik regelmatig dat teams denken dat ik de oplossing ga brengen voor de problemen binnen hun team. Aan de zijkant kijken de teamleden vol verwachting toe en wachten ze tot ik het wonder ga verrichten.

Helaas is deze gedachtegang een onrealistische schets van de echte situatie. Mijn taak als teamcoach is om het team te faciliteren bij hun leerproces. In dit leerproces doen de leden van het team inzichten en vaardigheden op, waardoor ze beter kunnen samenwerken en groeien naar een volgend level als team.

Ik weet inhoudelijk vaak niets van hun werk en bij de start van een traject ook niets over hun onderlinge verhoudingen. Het zou dan ook vreemd zijn als ik ga verkondigen aan de teamleden hoe ze moeten gaan werken om vervolgens van het toneel te verdwijnen. Het team achterlatend met dé oplossing waarmee alles is veranderd zodat ze nog lang en gelukkig leven oftewel gelukkig samenwerken.

Om als team beter te presteren moet er een verandering plaatsvinden bij de teamleden zelf. Als een probleem zich voor doet in het functioneren van een team heeft ieder lid zichtbaar of niet zichtbaar hier een aandeel in. Als teamcoach kan ik alleen maar het leerproces faciliteren als de teamleden inzien dat ze allemaal onderdeel zijn van het team en dus ook het probleem, dat ieder van hun hierin een verantwoordelijkheid heeft en dat ze open staan om van mij en van elkaar te leren. De teamleden en de teamcoach zijn afhankelijk van elkaar en hebben elkaar nodig wil het team een volgende level bereiken.