Brene Brown: De moed om onvolmaakt te zijn

Brene Brown heeft veel onderzoek gedaan naar menselijke verbindingen. Ze ontdekte één belangrijk verschil tussen enerzijds mensen met een bepaalde waardigheid, die een sterk besef van liefde en erbij horen voelden en anderzijds de mensen die hier mee worstelden en zich vaak afvroegen of ze wel goed genoeg waren. Het enige verschil is, ontdekte ze, dat de eerste groep gelooft dat ze het waard zijn om geliefd te zijn en er bij te horen. De tweede groep heeft de angst dat ze het niet waard zijn om een verbinding te maken, hetgeen hen dan verhindert om deze verbinding te maken.