Tegenspoed schudt talenten wakker die bij voorspoed nooit zouden ontwaken.

– Horatius