Rijkdom bestaat niet uit het hebben van grote bezittingen, maar uit het hebben van weinig behoeften.

– Epicurus 341 – 270 voor Chr.