Filmaanrader: The Rescuers

Een opmerkelijke en ontroerende film die aan het denken zet. In deze film worden een jonge Rwandese anti-genocide activiste (Stephanie Nyombayire) en een vooraanstaande Holocaustonderzoeker (Sir Martin Gilbert) gevolgd tijdens hun reis door vele landen. Tijdens hun reis interviewen ze overlevenden en familieleden van mensen die hun leven waagden om tienduizenden Joden te redden. Deze helden werden door hun daden echter niet als helden gezien: sommigen verdwenen, verloren hun leven of het leven van hun dierbaren en alles wat ze hadden opgebouwd. Toch zetten ze door in hun handelen.

Naast het in kaart brengen van deze heldendaden, wordt er ook een brug gelegd naar het heden. Zo heeft Stephanie vele familieleden verloren tijdens de Rwandese volkerenmoord. Zij en Martin trekken lijnen tussen heden en verleden en vragen zich onder andere af waarom er mensen zijn die wel ingrijpen en levens redden en er mensen zijn die het leed van dichtbij zien, maar niet ingrijpen. In de film wordt dit The Mystery of Goodness genoemd.