Quote

A man is but the product of his thoughts. What he thinks, he becomes. – Mahatma Gandhi

Share Button

Jody Williams: werk samen aan verbetering

In 1997 won Jody Williams de Nobelprijs voor de Vrede. In deze Tedtalk vertelt ze over haar definitie van vrede: iedereen op de wereld leeft vrij van gebrek en angst. Ook licht ze toe hoe we dit volgens haar kunnen bereiken. Ze stelt dat we financiën moeten inzetten voor zaken die hieraan bijdragen en vooral dat we actie moeten ondernemen. Het heeft geen zin om te hopen op een betere wereld zonder de inspanningen ervoor te leveren. Wacht niet tot het probleem vanzelf verdwijnt, maar werk samen met anderen creatief aan een beter morgen: ‘Working together is what’s changing our world’.

Share Button

De nadelen van “voor de lieve vrede”

iStock_000015408198XSmallIn de begeleiding van teams, koppels en individuele trajecten is het ‘niets zeggen vanwege de lieve vrede’ regelmatig onderwerp van gesprek. Om maar geen spanningen te veroorzaken of om de ander maar niet te kwetsen, spreken mensen zich niet uit. Met alle gevolgen van dien.

Read More

Share Button

Quote

You can’t wait for inspiration. You have to go after it with a club.- Jack London

Share Button

Filmaanrader: The Rescuers

Een opmerkelijke en ontroerende film die aan het denken zet. In deze film worden een jonge Rwandese anti-genocide activiste (Stephanie Nyombayire) en een vooraanstaande Holocaustonderzoeker (Sir Martin Gilbert) gevolgd tijdens hun reis door vele landen. Tijdens hun reis interviewen ze overlevenden en familieleden van mensen die hun leven waagden om tienduizenden Joden te redden. Deze helden werden door hun daden echter niet als helden gezien: sommigen verdwenen, verloren hun leven of het leven van hun dierbaren en alles wat ze hadden opgebouwd. Toch zetten ze door in hun handelen.

Naast het in kaart brengen van deze heldendaden, wordt er ook een brug gelegd naar het heden. Zo heeft Stephanie vele familieleden verloren tijdens de Rwandese volkerenmoord. Zij en Martin trekken lijnen tussen heden en verleden en vragen zich onder andere af waarom er mensen zijn die wel ingrijpen en levens redden en er mensen zijn die het leed van dichtbij zien, maar niet ingrijpen. In de film wordt dit The Mystery of Goodness genoemd.

Share Button